Pozvánka na II. ročník konferencie UMP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľte mi Vás v mene organizačného výboru pozvať na II. ročník konferencie Únie múzeí v prírode s názvom Múzeá v prírode – koncepcie, realita a  vízie. Nosnou témou podujatia je konzervácia a ochrana objektov ľudovej architektúry ako aj technických pamiatok. Konať sa bude v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove v zmenenom termíne 30.9. – 1.10. 2020.
Tešíme sa na Vaše podnetné a inšpiratívne príspevky a osobnú účasť.
S pozdravom
Lukáš Jonov
predseda UMP
Múzeá v prírode - koncepcie, realita a vízie

Múzeá v prírode – koncepcie, realita a vízie