Deň múzeí v prírode 2020

September bude venovaný Dňu múzeí v prírode

Únia múzeí v prírode ako odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pripravuje druhú septembrovú sobotu 2020 Deň múzeí v prírode, ktorý bude venovaný drevu. V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré je v správe Kysuckého múzea v Čadci, usporiada občianske združenie Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc dňa 13. septembra jedinečné podujatie Deň dreva. Na návštevníkov čaká skutočne bohatý program, ktorý ukáže mnohoraké využitie dreva v každodennom živote predkov. V jednotlivých usadlostiach budú roztrúsení remeselníci, ktorí budú predvádzať ukážky spracovania dreva ako výrobu a pokládku šindľa, ktorý pokrýva objekty ľudovej architektúry vo Vychylovke. V rámci prezentácie techník obnovy pôvodných dreveníc zruční majstri predvedú svoje tesárske zručnosti pri opracovaní a výmene trámov.Nebudú chýbať prezentácia sťahovania dreva koňom či práca šindliarov, vyrábajúcich tradičnú drevenú strešnú krytinu v podobe ručne štiepaných šindľov. Počas dňa dreva predvedú aj praktickú výmenu poškodených šindľov na kysuckých dreveniciach. Rôzne techniky spracovania dreva si pritom môžu vyskúšať sami návštevníci, pre ktorých bude pripravený šindliarsky struh, sťahovanie kôry z dreva či ťahanie pílou. Deti si môžu zasúťažiť v hode klátikom či vyplniť zaujímavý kvíz o ľudovej architektúre. Kultúrny program zabezpečí ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice. Podujatie bude zrealizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.Keďže mesiac september bude patriť drevu, Kysucké múzeum pripravilo aj súťaž na facebooku Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke o najkrajšiu fotografiu na tému dreva.

Na deň 13. septembra 13.9.2020 Šarišské múzeum v Bardejove usporiada v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch na Deň múzeí v prírode Remeselný jarmok. Podujatie bude patriť včelárom a prezentácii včelárskych produktov a výrobkov iných remesiel. Otázkou dreva v podobe jeho ochrany sa múzejníci z celého Slovenska budú zaoberať aj na II. ročníku konferencie Únie múzeí v prírode s názvom Múzeá v prírode – koncepcie, realita a  vízie. Nosnou témou podujatia je konzervácia a ochrana objektov ľudovej architektúry ako aj technických pamiatok. Konať sa bude v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove v termíne 30. septemberaž 1. október 2020. Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Keďže september zároveň patrí aj Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), tak pri tejto príležitosti SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pripravuje 13. septembra Deň ľudových tradícií spojený s medzinárodnou súťažou vo varení pirohov. Do DEKD sa zapojilo aj Vihorlatské múzeum, ktoré plánuje 26. septembrav Expozícii ľudovej architektúry a bývaniav Humennom usporiadať edukačno-výchovné podujatie Deň tradičných remesiel.

Členovia Únie múzeí v prírode pozývajú všetkých milovníkov tradičnej kultúry, aby aj v septembri 2020 navštívili slovenské múzeá v prírode, ktoré prezentujú hmotné i nehmotné dedičstvo našich predkov.

Výbor UMP