KOMISIE

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

MÚZEÁ

Viac...

KALENDÁR

Viac...

O NÁS

Únia múzeí v prírode je odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pre múzeá v prírode.
V tejto súvislosti sú múzeá v prírode definované ako vedecké zbierky vo voľnej prírode rôznych variantov konštrukcií a usporiadania, ktoré ako konštrukčné a funkčné jednotky objasňujú súvislosti vzniku a vývoja historického sídelného prostredia, obydlí, hospodárenia a výroby.

 

Predmetom činnosti Únie múzeí v prírode je najmä:
1. vytvorenie platformy pre výmenu vedeckých, technických, praktických i organizačných skúseností, súvisiacich s činnosťou múzeí v prírode na Slovensku i v zahraničí
2. prezentácia činnosti múzeí v prírode na Slovensku pre odbornú i laickú verejnosť

 

Výbor UMP
Predseda: Jiří Přibyl
Podpredseda: Mgr. Radovan Sýkora
Tajomníčka: Mgr. Helena Kotvasová

Kontakt: ump.zms@gmail.com